>Wat willen wij 
>De projecten 
>Kpare in beeld 
>Uw bijdrage! 
>Meer weten?>Bulletins

Kpare bulletin


International

INFORMATIE OVER PROJECTEN

Klik hier voor donatie en financiën
 
 

Wat wil en doet de Stichting Kpare?

Al decennia probeert Ghana verbetering in de eigen levensomstandigheden te brengen. Kpare is een kleine gemeenschap in het meest noordelijk savannegebied van Ghana, liggend tegen de droge Sahel-zône. De mensen hier moeten het hebben van wat het land opbrengt. Iets anders is er niet. Voldoende voeding is hun grootste zorg. Ieder jaar overlijden hier kinderen en volwassenen. Niet omdat ze een ernstige ziekte hadden, maar uit gebrek aan eiwit en vitaminen. Hun immuunsysteem is daardoor zwak.

Medische hulp moet wel helpen ...

Alle hulpprogramma’s ten spijt wordt de situatie sindsdien niet wezenlijk verbeterd. Soms leiden ze zelfs alleen maar tot verslechtering. Het bouwen van een kliniek bijvoorbeeld brengt vaak niet meer dan een illusie van betere medische zorg. Met geld, ontwerp en aannemers van buiten wordt de kliniek neergezet. De aannemer vertrekt en laat een gebouw achter dat voortaan moet worden onderhouden. De medische hulp kost geld. Dertig jaar geleden was dat anders: toen waren behandelingen in ziekenhuizen en klinieken nog gratis. Nu gaat elk bezoek aan een arts ten koste van het beetje geld dat er is om zaad, kunstmest en ploegen te betalen. Dus hoe tegenstrijdig het ook klinkt, deze vorm van medische hulp gaat uiteindelijk ten koste van de gezondheid. Hetzelfde geldt voor onderwijs. Weinig kinderen gaan er nog naar school, eenvoudigweg omdat die te duur is. Er is maar één manier om geld voor school vrij te maken. En dat is door te bezuinigen op het voedsel.

Belangrijkste taak: verbeter de landbouw

De grootste uitdaging is om de autonome landbouw te verbeteren. In slechts een relatief korte periode kan gezaaid en geoogst worden. Vier maanden valt er regen en dat zowel absoluut als relatief steeds minder. De Stichting Kpare brengt om te beginnen werk en inkomen in het dorp, zodat boeren niet steeds opnieuw achterop raken. Alles gebeurt in eigen beheer en met de kennis en vaardigheden die de mensen zelf hebben. Met ons geld is ter plaatse het begin gemaakt met een fonds voor de landbouw.

Qua doelstelling vergelijkbaar met de grondslag van onze boerenleenbank: geld verschaffen dat landbouw mogelijk maakt, dat de mensen in staat stelt om huizen te renoveren en inkomen te genereren met aktiviteiten als weven, naaien en het houden van bijen en konijnen.

Leembouw is goedkoper en gezonder

Maar er moet ook geld komen om de traditionele bouw in stand te houden. Want die verliest onder invloed van het westerse denken steeds meer aan status. Leembouw maakte plaats voor bouwsels van aluminium golfplaat en cement, terwijl die in dit klimaat veel minder geschikt zijn. Anders dan leem biedt dit materiaal veel minder bescherming tegen de zinderende hitte van Kpare overdag en de daaropvolgende koude nachten. De temperatuurwisselingen maken mensen, die al weinig weerstand hebben, sneller ziek.
Daarnaast zijn uit leem opgetrokken compounds, de typische manier van wonen in dit deel van Ghana, ook veel mooier. In Mali, een dag reizen van Noord Ghana, zijn met Nederlandse steun wonderschone lemen huizen gebouwd die inmiddels tot werelderfgoed werden verklaard. Ook een dorp als Kpare verdient deze status.

Dat alles geschiedt binnen het samenwerkingsverband tussen de Stichting Kpare en hulporganisatie Kayda (NGO) in Ghana:

De onafhankelijke Stichting Kpare (Kpare Project Autonomy, Agriculture, Rebuilding and Education) werd op 4 februari 2002 opgericht en op 4 maart 2002 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland in Alkmaar, waar de statuten zijn gedeponeerd onder nummer 37100677.

Het bestuur van de Stichting Kpare:
Vacature, voorzitter
Cees Hageraats (Venhuizen), secretaris/penningmeester
Vacature, 2de penningmeester
Ad Pekaar (Venhuizen), bestuurslid

De particuliere hulporganisatie Kayda (Kpare Area Youth and Development Association) is in Ghana ingeschreven als non-government organization (NGO).

Het tweede bestuur van Kayda in Ghana: The Association
Duori Bayuo, Tendana, de lokale religieuze leider.
Kan I Wula Gamal, chairman
Bayuo Sombo, secretary
Zaaye Mohammed, bursar
Batuu Sibiri
Collins Kogdoli Dapilah, registratie
Severo Depaalo, project loans

Her derde bestuur van Kayda: Association
Duori Bayuo, Tendana
Batuure Dapilah
Charles Tabormah
Wilfred Tabormah

Contactadres Stichting Kpare:
C. Hageraats, Westeinde 18, 1606CZ, Venhuizen
Email: info@kpare.nl


 
 
 
 
Archief:

Landbouw
Bouwen in leem
Gezondheidszorg
Werk voor Kpare
Scholen en Kpare
Mensen van Kpare
Overig

Links:

Lid van het Holland-Ghana Platform
Wilde Ganzen
De één procent club
Contact kunstproject
Jozefschool Venhuizen
NCDO
Lees artikel in OneWorld over ons
Bekijk ons op Facebook Engels

 
 
 
Stichting Kpare - KvK. nummer 37100677
Adres: C. Hageraats, Westeinde 18, 1606CZ, Venhuizen
Email:
info@kpare.nl
Bijgewerkt tot: 13-September-2013