Doe een donatie!

Een van de hoofdtaken van de Stichting Kpare is uiteraard het verkrijgen van middelen om de projecten die aansluiten bij onze doelstelling ook daadwerkelijk uitgevoerd te krijgen. Wij doen daarom een beroep op u als geïnteresseerde in het werk van de stichting.

Het rekeningnummer van de Stichting Kpare waarop u een bijdrage kunt storten is:
IBAN: NL80 INGB 000 9278279.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel NW Holland te Alkmaar onder nummer 37100677 en is conform artikel 24 van de Successiewet 1956 aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling. Die erkenning van de Belastingdienst is belangrijk om voor belastingaftrek van een gift aan de Stichting Kpare in aanmerking te komen.

Voor Belastingaftrek moet een donatie minimaal één procent van het eigen inkomen bedragen, inclusief dat van een eventuele partner. Bijdragen onder de 60 euro zijn niet aftrekbaar, giften boven de tien procent van het gezamenlijke inkomen evenmin. Een schenking in de vorm van een lijfrente, dus periodiek aan ons overgemaakt, is volledig aftrekbaar. Maar dan weer alleen als de verplichting voor vijf jaar wordt aangegaan. De schenking moet dan zijn vastgelegd in een notariële akte. Let op: de notariskosten mogen bij het bedrag van de schenking worden opgeteld en zijn zo eveneens aftrekbaar.