Women working in Kpare on rooftop

Leembouw

Leembouw maakt plaats voor bouwsels van aluminium golfplaat en cement, terwijl die in dit klimaat veel minder geschikt zijn. Anders dan leem biedt dit materiaal veel minder bescherming tegen de zinderende hitte van Kpare overdag en de daaropvolgende koude nachten. De temperatuurwisselingen maken mensen, die al weinig weerstand hebben, sneller ziek.

Daarnaast zijn uit leem opgetrokken compounds, de typische manier van wonen in dit deel van Ghana, ook veel mooier. In Mali, een dag reizen van Noord Ghana, zijn met Nederlandse steun wonderschone lemen huizen gebouwd die inmiddels tot werelderfgoed werden verklaard. Ook een dorp als Kpare verdient deze status.

Leembouw is goedkoper en gezonder maar er moet ook geld komen om de traditionele bouw in stand te houden want die verliest onder invloed van het westerse denken steeds meer aan status.