Category Archives: Organisatie

Leembouw

Leembouw maakt plaats voor bouwsels van aluminium golfplaat en cement, terwijl die in dit klimaat veel minder geschikt zijn. Anders dan leem biedt dit materiaal veel minder bescherming tegen de zinderende hitte van Kpare overdag en de daaropvolgende koude nachten. De temperatuurwisselingen maken mensen, die al weinig weerstand hebben, sneller ziek.

Daarnaast zijn uit leem opgetrokken compounds, de typische manier van wonen in dit deel van Ghana, ook veel mooier. In Mali, een dag reizen van Noord Ghana, zijn met Nederlandse steun wonderschone lemen huizen gebouwd die inmiddels tot werelderfgoed werden verklaard. Ook een dorp als Kpare verdient deze status.

Leembouw is goedkoper en gezonder maar er moet ook geld komen om de traditionele bouw in stand te houden want die verliest onder invloed van het westerse denken steeds meer aan status.

Stichting Kpare

Stichting Kpare heeft een aanpak die haar onderscheid van de meeste goede doelen. Het uitgangspunt van de programma’s is de autonomie van de lokale bevolking en hun cultuur. De hulpverlener moet participeren, niet de bevolking. Op deze manier is de ondersteuning vraaggestuurd. Dit biedt vele voordelen:

  • Passend bij de lokale cultuur en omgevingsfactoren
  • Overzichtelijk en controleerbaar
  • Olievlekeffect voor omliggende dorpen
  • Duurzaam karakter –laat men zichzelf ontwikkelen

Het contact met de inwoners van Kpare loopt via de voorzitten, Dr. C. Hageraats. Hij is reeds jarenlang werkzaam in dit gebied als arts en hij kent de bewoners en de omstandigheden. Hij bezoekt Kpare 3 tot 4 x per jaar op eigen kosten en inventariseert de behoefte van de bewoners. Zo kan een bewoner geholpen worden met reparatie van een woning of investering in landbouwmateriaal.

De uitgangspunten van stichting Kpare zijn:

  • Transcultureel
  • Participatie van alle bewoners
  • Continuïteit in geboden hulp
  • Voorkomen onvoorziene problemen door kennis van de cultuur (anterioriteiten)
  • Behoud van werk

Lees meer over onze projecten op de projecten-pagina.